महोत्तरीमा भएको सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशु सम्बन्धी कार्यक्रयका सहभागी स्थानीय सरकार प्रतिनिधिहरुसँग भएका छलफलका केही छलकहरु । – Policy Pathsala

महोत्तरीमा भएको सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशु सम्बन्धी कार्यक्रयका सहभागी स्थानीय सरकार प्रतिनिधिहरुसँग भएका छलफलका केही छलकहरु ।